Informacja dotycząca godzin pracy biura LGD w dniu 19 kwietnia 2019r.

Uprzejmie informujemy, że 19 kwietnia 2019r. (Wielki Piątek)

biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” jest czynne

do godz. 12:00.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji