III Forum Pracowników Socjalnych

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do udziału w III Forum Pracowników Socjalnych, które odbyło się 17 listopada 2023 roku w Ciechanowie. W forum uczestniczyło 50 jednostek pomocowych zainteresowanych tematem wykluczenia społecznego, dla nas jest to również ważne zagadnienie. Współpracujący z nami Pan Łukasz Chlebny – Radca Prawny wygłosił prelekcję, otwierającą forum, na temat aspektów prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), gratulujemy wystąpienia!  

Organizatorami wydarzenia na ciechanowskiej uczelni byli:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku i Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES)

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji