GOSPODARKA PASIECZNA OD PODSTAW w ramach MAZOWIECKICH DOBRYCH PRAKTYK PSZCZELARSKICH.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” i Stowarzyszenie „Pszczeli Folwark” zrealizowali wspólnie zadanie szkoleniowe dla pszczelarzy z obszaru LGD. Szkolenie odbyło się 20 marca 2024 r. w dworze Chojnowie. O znaczeniu i roli pszczół w środowisku, o podstawowych narzędziach pszczelarza,  pracach pasiecznych  i wielu innych aspektach związanych z pracą w pasiece odpowiadał pszczelarz Pan Marek Dudek. Szkolenie było pierwszym w tym roku wydarzeniem edukacyjnym dla pszczelarzy z naszego obszaru.

Fotorelacja: Anna Kienik, Michał Warmus

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji