Druga część warsztatów pn. „Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu”

W dniu 19 lipca odbyła się druga część warsztatów pt. „Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu”, która odbyła się w Opinogórze Górnej. W trakcie szkolenia reprezentanci organizacji pozarządowych podjęli decyzję o współpracy i podpisali listy intencyjne. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA z Przasnysza i przedstawili informacje o swoich działaniach.

Szkolenie było współorganizowane w ramach współpracy LGD „Północne Mazowsze” z Fundacją Funduszu Współpracy MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Ciechanowski.

Bardzo dziękujemy za serdeczność i poprowadzenie warsztatów Dorocie Macioch – Kowalskiej.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie. Życzymy powodzenia przy pisaniu wniosków i realizacji wspólnych inicjatyw!

Zdjęcia: Agnieszka Wilkowska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji