Dożynki Powiatowo-Gminne w Krzynowłodze Małej

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” brała udział w Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w Krzynowłodze Małej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy dostarczyć mieszkańcom informacji na temat naszych aktywności, a także przygotowaliśmy smakołyki dla najmłodszych uczestników.

To wyjątkowe wydarzenie pełne było rozmaitych atrakcji. Na stoiskach przygotowanych przez KGW z terenu Gminy Krzynowłoga Mała można było zdegustować smacznych potraw regionalnych i podziwiać piękne dekoracje na każdym stanowisku. Czas uatrakcyjniał koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzynowłogi Małej oraz występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Krzynowłoga Mała.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy Organizatorom: Urzędowi Gminy Krzynowłoga Mała i Jerzemu Humięckiemu – Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała oraz Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu i Krzysztofowi Bieńkowskiemu – Staroście Przasnyskiemu za świetnie przygotowane wydarzenie.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji