Dodatkowe warianty logo KSOW od 1.06.2020

Na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) pojawił się komunikat, że od dn. 1 czerwca 2020 roku będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmianie uległa strona dotycząca logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (str. 64) – wprowadzono jego dodatkowe warianty. Obecne logo KSOW funkcjonuje od początku działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce i wymagało unowocześnienia. Wieloletnie funkcjonowanie sieci w Polsce oraz wielu współpracujących partnerów sprawiły, że marka KSOW jest coraz bardziej rozpoznawalna, co umożliwia stosowanie przy logotypach, zamiast pełnej nazwy, skrótu KSOW. Wariant ten mógłby być stosowany w razie potrzeb, zamiennie z logotypem zawierającym pełną nazwę. Dodatkowo zaproponowano bardziej czytelną wersję znaku KSOW, zarówno w kolorze jak i wersji monochromatycznej, która będzie lepiej widoczna na materiałach promocyjnych.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, wraz z nowymi logotypami KSOW do pobrania, została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy.

Źródło:

http://ksow.pl/news/entry/15472-dodatkowe-warianty-logo-ksow-i-zmiany-w-ksiedze.html

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji