Boże Narodzenie po Staropolsku w Wieczfni Kościelnej – realizacja grantu powierzonego Kołu Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia: działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe,  Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej zorganizowało spotkanie wigilijne. 

W ramach realizowanego projektu grantowego pn. Boże Narodzenie po Staropolsku w Wieczfni Kościelnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Wieczfni Kościelnej zorganizowało spotkanie wigilijne, które odbyło się 14 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Wieczfni Kościelnej. Spotkanie wigilijne poprzedzone były szerokim wachlarzem przygotowań związanych z tym wydarzeniem. Uczestnicy własnoręcznie przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe, którymi udekorowali świetlice, wykonali stroje do inscenizacji „Kolędnicy”, którą zaproszeni goście mogli oglądać w trakcie wspólnego spotkania wigilijnego. Podczas którego, zgromadzeni goście mogli skosztować potraw wigilijnych przygotowanych przez uczestników projektu.

Zdjęcia: Anna Kienik

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji