Ankieta badająca potrzeby szkoleniowo-doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” i Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy pragną poznać Państwa potrzeby szkoleniowe. Postaramy się dostosować następne szkolenia/doradztwo do Państwa oczekiwań.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Ankieta >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji