Aktualizacja Harmonogramu planowanych naborów wniosków

Uprzejmie informujemy, że został  zaktualizowany harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zaktualizowany dokument >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji