eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Podsumowanie realizacji operacji „EkoLeader”

Operacja pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS” została zrealizowana przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” od czerwca 2017 r. do końca października 2017 r. Ogólnym celem tego projektu było dostarczenie kompleksowej i użytecznej wiedzy realizatorom lokalnych strategii rozwoju w zakresie możliwości i metod praktycznego włączania aspektów ekologicznych i klimatycznych do procesu planowania i realizacji operacji rozwoju lokalnego. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa główne zadania:

 

1. Szkolenia internetowe "Eko-Klimat w LGD" – polegające na udziale w e-learningowych kursach tematycznych i zaliczeniu kompletu testów sprawdzających online na platformie www.ekoleader.pl. W ramach szkoleń dostępnych było 10 kursów tematycznych w formie prezentacji szkoleniowych:

 • Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS
 • Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy
 • Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność
 • Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej
 • Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji
 • Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie
 • Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa
 • Turystyka, ekologia, klimat
 • Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi
 • Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji.

Szkolenia odbywały się cyklicznie, a sesje testów umożliwiających zaliczenie poszczególnych szkoleń odbywały się dwa razy w miesiącu. W szkoleniach wzięło udział 250 uczestników, spośród których ukończyło je 217, otrzymując zaświadczenia.

 

2. Konkurs dobrych praktyk "EkoLeader LGD" – w ramach którego Lokalne Grupy Działania z całej Polski mogły od lipca do 7-go października 2017 r. nadsyłać opisy dobrych praktyk operacji – zarówno z poprzedniej, jak i obecnej perspektywy finansowej PROW – w których ochrona środowiska i klimatu odegrała istotną rolę. W Konkursie zidentyfikowano 17 dobrych praktyk, spośród których dokonano wyboru trzech laureatów w ramach trzech kategorii:

 

1) Projekty społeczne: LGD "Tygiel Doliny Bugu" – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez „Ziołowy Zakątek” Angielczyk s.j., Koryciny 73 B, 17-315 Grodzisk, pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin" (woj. podlaskie);

 

2) Projekty gospodarcze: LGD "Ziemia Gotyku" – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2014 – 2020 przez Panią Renatę Długoborską, 87-152 Łubianka, pt. "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej myjni parowej "Eco Kropla" Renata Długoborska" (woj. kujawsko-pomorskie);

 

3) Projekty inwestycyjne: LGD Dunajec–Biała – za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika, 33-114 Rzuchowa, pt. "Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa" (woj. małopolskie).

 

Wyboru Laureatów Konkursu "EkoLeader LGD" dokonało Jury na posiedzeniu 14-go października 2017 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD "Północne Mazowsze" w Zielonej, gmina Krasne. U każdego z laureatów odbyła się wizyta studyjna, w trakcie której zostały wręczone nagrody – dyplomy. Laureaci – zarówno LGD zgłaszające dobre praktyki do Konkursu, jak i bezpośredni realizatorzy operacji – otrzymali również nagrody finansowe. Wizyty studyjne odbyły się  w drugiej połowie października, a w ich trakcie zapoznano się z:

 • działalnością stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz wyposażeniem i działalnością edukacyjną Ogrodu botanicznego w „Ziołowym Zakątku” w gminie Koryciny;
 • działalnością LGD „Ziemia Gotyku” oraz sposobem działania mobilnej myjni parowej „Eco Kropla” Renata Długoborska;
 • działalnością LGD Dunajec-Biała oraz Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Na podstawie zgłoszeń konkursowych oraz reportaży wykonanych w trakcie wizyt studyjnych u Laureatów Konkursu opracowany został Atlas dobrych praktyk operacji przyjaznych dla środowiska i klimat, dostępny na stronie www.ekoleader.pl Na podstawie dokonanego rozpoznania i zebranych w ramach projektu i w trakcie wizyt doświadczeń – wybrane w wyniku Konkursu praktyki można uznać za wzorowe dla innych przedsięwzięć tego rodzaju. 

 

Efektem projektu było zwiększenie świadomości i umiejętności stosowania ekologicznych i klimatycznych wymogów zrównoważonego rozwoju w projektowaniu i realizacji operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jak również lepsze zmotywowanie realizatorów LSRów do kompleksowego równoważenia operacji w wymiarze ekologicznym i klimatycznym poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami w tym obszarze. Oprócz wnioskodawcy w realizacji operacji uczestniczyły trzy podmioty partnerskie:

 • Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich"
 • Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny
 • Econsulting Mikołaj Niedek

 

Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, gmina Grodzisk, październik 2017 r.

 


Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w siedzibie LGD „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku, gmina Chełmża, październik 2017 r.

 

Uhonorowani dyplomami Laureaci Konkursu „EkoLeader LGD” w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, gmina Pleśna, październik 2017 r.