Zgłoś projekt i weź udział w konkursie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie, którego celem jest wybranie najbardziej wartościowych projektów inicjatyw społecznych. Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się oraz prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek do dn. 31 lipca 2021 r.

Więcej >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji