Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu powstał w styczniu 2019 roku w ramach operacji pn. „Utworzenie zespołu tańców historycznych (szlacheckich) i przeprowadzenie warsztatów” (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Pozyskując wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przeprowadzono warsztaty i naukę tańców historycznych. Dodatkowo dla każdego członka  zespołu zostały uszyte stroje historyczne. Opiekunem grupy tanecznej jest Krzysztof Gadomski – Wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Grupę tworzy sześć par tanecznych, które wykonują pięć tańców narodowych, szlacheckich tj. Polonez, Mazur, Kujawiak, Krakowiak i Oberek. Zespół występuje podczas uroczystości i świąt państwowych oraz miejskich i powiatowych.

Fotogaleria

Zdjęcia wykonała: Barbara Gadomska

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji