eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu powstał w styczniu 2019 roku w ramach operacji pn. „Utworzenie zespołu tańców historycznych (szlacheckich) i przeprowadzenie warsztatów” (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Pozyskując wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przeprowadzono warsztaty i naukę tańców historycznych. Dodatkowo dla każdego członka  zespołu zostały uszyte stroje historyczne. Opiekunem grupy tanecznej jest Krzysztof Gadomski – Wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Grupę tworzy sześć par tanecznych, które wykonują pięć tańców narodowych, szlacheckich tj. Polonez, Mazur, Kujawiak, Krakowiak i Oberek. Zespół występuje podczas uroczystości i świąt państwowych oraz miejskich i powiatowych.

Fotogaleria

Zdjęcia wykonała: Barbara Gadomska