Zaproszenie na warsztaty dotyczące przygotowania biznesplanu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą. Warsztaty będą przeprowadzone w godz. 9:30-15:00 w dniu 16 lutego 2018r. w Zielonej
( Zielona 24, 06-408 Krasne – budynek OSP).

Przewidywana liczba uczestników – 20 osób.

Prosimy o telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod nr tel. 23 671 12 02 w godz. 8:00 – 16:00.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu w trakcie zgłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Czym jest biznesplan?
 2. Cele przygotowania biznesplanu,
 3. Struktura biznesplanu:

   

  • streszczenie przedsięwzięcia
  • dane właściciela i osób zarządzających firmą
  • ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
  • opis produkcji lub świadczonych usług
  • charakterystyka konkurencji, klientów i kontrahentów
  • plan marketingowy
  • analiza SWOT
  • harmonogram realizacji inwestycji
  • kosztorys inwestycji
  • założenia finansowe
  • plany kosztów i plany przychodów
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów środków pieniężnych
 • praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznesplanu
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji