eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 25 maja br. Urząd wprowadził nowe zasady kontaktu z urzędem. Poniżej zamieszczamy cały komunikat:

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale także mając na uwadze Państwa komfort, proponujemy trzy formy kontaktu z urzędem. Nadal, jeśli to możliwe, zachęcamy do unikania wizyt w siedzibie urzędu i skorzystania z obsługi telefonicznej, mejlowej lub za pośrednictwem systemu e-puap. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udostępniamy dla Państwa drugi punkt podawczy na terenie Warszawy. Jeśli jednak sprawa wymaga bezpośredniej rozmowy, możliwa jest wizyta w urzędzie – wówczas prosimy o wcześniejsze umówienie się i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Kontakt z urzędem

Wszystkie sprawy nadal można załatwiać:

 • telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii Urzędu pod numerem (+48) 22 5979-100 lub dzwoniąc na jeden z numerów kontaktowych poszczególnych departamentów/ kancelarii/ delegatur
 • elektronicznie – pisząc na adres Urzędu: urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub bezpośrednio na adres email departamentu/ kancelarii/ delegatury  (dane kontaktowe Urzędu: https://www.mazovia.pl/kontakt/dane-kontaktowe
 • pocztą tradycyjną
 • poprzez punkty podawcze – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00:
  • ul. Jagiellońska 26
  • ul. Skoczylasa 4

Wizyta w urzędzie

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania  z właściwym pracownikiem urzędu
 • przyjmowani pojedynczo
 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób

 

Zasady obsługi interesantów obowiązują do odwołania. Prosimy o Państwa zachowanie środków ostrożności i zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

 

Źródło: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8059,jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-marszalkowskim.html