eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Zachęcamy do oddania głosów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Zachęcamy do oddania głosów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Każdy mieszkaniec Mazowsza, może oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. Szczególną uwagę zwracamy na projekty z obszaru LGD „Północne Mazowsze” – 64. CZTERY PORY ROKU – PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE oraz 273. Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca.

Głosowanie na bom.mazovia.pl trwa do 16 listopada br.

Pełna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania:

pula ogólnowojewódzka >>>
pula podregionalna >>>

Jeżeli chcesz zagłosować  wystarczy wejść na stronę internetową https://www.bom.mazovia.pl/  wybrać projekty, na które chcemy oddać głos, uzupełnić swoje dane i wpisać kod, który każda osoba głosująca otrzyma SMS.