Zachęcamy do oddania głosów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza!

Każdy mieszkaniec Mazowsza, może oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. Szczególną uwagę zwracamy na projekty z obszaru LGD „Północne Mazowsze” – 64. CZTERY PORY ROKU – PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE oraz 273. Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca.

Głosowanie na bom.mazovia.pl trwa do 16 listopada br.

Pełna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania:

pula ogólnowojewódzka >>>
pula podregionalna >>>

Jeżeli chcesz zagłosować  wystarczy wejść na stronę internetową https://www.bom.mazovia.pl/  wybrać projekty, na które chcemy oddać głos, uzupełnić swoje dane i wpisać kod, który każda osoba głosująca otrzyma SMS.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji