Za nami pierwsze spotkania z grami Stopklatka i Ordynacja!

W ubiegłym tygodniu w Przasnyszu odbyły się dwa spotkania szkoleniowe związane z grami, które są efektem międzynarodowego projektu współpracy pn. „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”. Po ponad rocznym opracowywaniu materiałów i wydrukowaniu dwóch gier dotyczących dziedzictwa historycznego wszystkich gmin z obszaru LGD „Północne Mazowsze” zbliżamy się do finału i udostępniamy ciężko wypracowane materiały Mieszkańcom i turystom odwiedzającym nasz obszar. Gry powstały we współpracy z firmą Pana Łukasza Wrony Projekt Rekreator i ścisłym współdziałaniu całego zespołu roboczego, w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich gmin, muzeów
 i urzędów, bibliotek i pracowników ośrodków kultury. Działania z grami cały czas wytrwale koordynowała nasza specjalistka ds. gier Justyna Urbaniak.

W dniu 15 maja odbyło się szkolenie, dla osób z zespołu roboczego ds. questów i gier oraz przedstawicieli instytucji kultury, urzędów, muzeów, z zakresu prowadzenia gry wielkoformatowej Stopklatka. Dodatkowo przeprowadzono rozgrywki w grę Ordynacja.
W dniu 16 maja takie samo szkolenie przeprowadzono dla młodzieży z lokalnych szkół. Mistrzami gier i prowadzącymi byli Urszula i Łukasz Wronowie.

W najbliższych dniach rozpoczniemy zapisy na wypożyczanie gry wielkoformatowej, natomiast gra karciana jest dystrybuowana do gmin z obszaru LGD w celu przekazania ich do placówek oświatowych i kulturalnych.

To jeszcze nie koniec projektu! Teraz jest realizowane kolejne zadanie i o tym napiszemy wkrótce.

Podziękowanie:

Wszystkim uczestnikom szkoleń serdecznie dziękujemy za aktywny udział w rozgrywkach.
Było nam bardzo miło, że na spotkanie tak licznie przybyła młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie pod opieką Pana Krzysztofa Kacprzaka oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Przasnyszu
.

Anna Kienik – Prezes Zarządu

i zespół projektowy:

Justyna Urbaniak – Specjalista ds. questów, szlaków turystycznych i gier;

Bartosz Jakóbiak – Koordynator projektu

Projekt pn. „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski” jest realizowany w  ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Fotografie: Anna Kienik, Justyna Urbaniak

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji