Wyniki naborów wniosków nr 7/2018 i 8/2018

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" ogłasza wyniki naborów wniosków numer 7/2018 i 8/2018, które trwały od 2 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 7/2018 >>>

Wyniki naboru 8/2018 >>>

Protokóły z posiedzeń Rady >>>

 

wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji