Wyniki naborów wniosków nr 2/2019, 5/2019, 7/2019, 8/2019

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 2/2019, 5/2019, 7/2019, 8/2019 które trwały od 3 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 2/2019 >>>
Wyniki naboru 5/2019 >>>
Wyniki naboru 7/2019 >>>
Wyniki naboru 8/2019 >>>

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji