Wyniki naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, które trwały od 20 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2020 >>>
Wyniki naboru 2/2020 >>>
Wyniki naboru 3/2020 >>>
Wyniki naboru 4/2020 >>>
Wyniki naboru 5/2020 >>>
Wyniki naboru 6/2020 >>>
Wyniki naboru 7/2020 >>>
Wyniki naboru 8/2020 >>>
Wyniki naboru 9/2020 >>>
Wyniki naboru 10/2020 >>>
Wyniki naboru 11/2020 >>>

 

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji