Wyniki naborów wniosków nr 1/2019, 3/2019, 4/2019, 6/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2019, 3/2019, 4/2019, 6/2019, 9/2019, 10/2019 oraz , 11/2019 które trwały od 3 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2019 >>>
Wyniki naboru 3/2019 >>>
Wyniki naboru 4/2019 >>>
Wyniki naboru 6/2019 >>>
Wyniki naboru 9/2019 >>>
Wyniki naboru 10/2019 >>>
Wyniki naboru 11/2019 >>>

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

wzór protestu (doc) >>>

Strona w trakcie modernizacji