Wyniki naborów wniosków nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, które trwały od 5 lutego 2018r. do 5 marca 2018r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2018 >>>
Wyniki naboru 2/2018 >>>
Wyniki naboru 4/2018 >>>
Wyniki naboru 5/2018 >>>
Wyniki naboru 6/2018 >>>
Protokóły z posiedzeń Rady >>>

wzór protestu (doc) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji