„Wpływ recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko” – realizacja grantu powierzonego Klubowi Sportowemu Przaśnik Przasnysz

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz przeprowadzi szkolenie na temat: wpływu recyklingu i odnawialnych źródeł energii na środowisko. Szkolenie będzie przeprowadzone w czasie pierwszych zawodów z cyklu Korona Ziemi Przasnyskiej – „Piątka radioelektronika” 24.04.2022 r. w Rostkowie.

W szkoleniu będą prezentowane urządzenia do produkcji czystej energii z odnawialnych źródeł energii które będą zasilać przedmioty codziennego użytku. Szkolenie będzie obejmowało również tematykę prawidłowej segregacji odpadów.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się konkurs wiedzy z przedstawianej tematyki. Za każdą prawidłową odpowiedź wybrany uczestnik otrzyma specjalną nagrodę – Powerbank z ładowarką solarną, dzięki któremu można naładować np. telefon za pomocą czystej energii słonecznej.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu oraz udziału w zawodach „Piątka radioelektronika”.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/KSPrzasnikPrzasnysz/

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji