„Wiedza drogą do sukcesu”

Zapraszamy mieszkańców terenów Lokalnej Grupy Działania  „Północne Mazowsze”  do uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez A-Consulting Aldona Olszewska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji