Warsztaty wędliniarskie

W ostatnim czasie odbyły się one w  gminach: Krzynowłoga Mała, Karniewo, Ciechanów, Grudusk i Stupsk, oraz w Mieście Przasnysz.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję obserwować proces wytwarzania wędlin oraz samodzielnie tworzyć smakowite przysmaki, takie jak biała kiełbasa i pasztet. Pod czujnym okiem prowadzących, Krzysztofa Jaworskiego i Adama Jaworskiego, uczestnicy mogli wiele się nauczyć o przygotowaniu wędlin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zajęć.

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji