Warsztaty NIE TYLKO muzyczne – realizacja grantu powierzonego Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza realizuje grant pt. „Warsztaty NIE TYLKO muzyczne”.   

W ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Warsztaty NIE TYLKO muzyczne” od 9 grudnia w dworze w Chojnowie odbywają się warsztaty muzyczne. Zajęcia skierowane są dla każdej zainteresowanej osoby, bez ograniczenia wiekowego oraz stopnia zaawansowania umiejętności muzycznych. Warsztaty prowadzone są w formie otwartych lekcji gry na instrumentach dętych. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość poznania pracy orkiestry „od wewnątrz”, a także nauki gry na wybranym instrumencie. Dotychczas odbyły się już dwa z sześciu zaplanowanych spotkań, które zakończą się w styczniu 2022 r. Zwieńczeniem cyklu tych zajęć będzie organizacja koncertu noworocznego.

W czasie realizacji grantu 19 grudnia w chojnowskim dworze odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe podczas których zorganizowano zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykazali się kreatywnością ozdabiając pierniki, wykonując własnoręcznie świąteczne stroiki, łańcuchy choinkowe oraz bombki. Podczas warsztatów plastycznych do wykonania ozdób świątecznych wykorzystano także „artykuły śmieci”, co bardzo zainteresowało głównie dzieci, które wykonywały ozdoby choinkowe z patyczków po lodach, czy też z plastikowych nakrętek. Podczas wydarzenia odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Czernic Borowych. Na zakończenie wieczoru wszyscy spróbowali potraw wigilijnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Czernic Borowych i Nowych Czernic.

Zdjęcia: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji