Warsztat z przygotowania biznesplanu dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą – 16.02.2022 r.

Serdecznie zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców w ramach naboru wniosków: Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej na warsztat dotyczący przygotowania biznesplanu, który odbędzie się 16 lutego 2022 r., w godz. 9:00-14:00, w Dworze Karwacz, Karwacz 43, 06-300 Przasnysz.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wstępne przygotowanie biznesplanu, zwłaszcza części dotyczącej kosztów do poniesienia w ramach projektu. Prosimy o zwrócenie uwagi na tabele finansowe znajdujące się w tym dokumencie.

Warsztat odbędzie się w grupie 20 osób.

Uwaga: O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału
w warsztacie zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapisy na warsztat przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 15 lutego 2022 r.

Zapraszamy!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji