W samo południe 21 kwietnia 2023 r. – spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Północne Mazowsze” z Subregionu Ciechanowskiego.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ciechanowie prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy” serdecznie zapraszają przedstawicielki i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych z Gmin: Ciechanów (gm. wiejska), Gołymin- Ośrodek, Grudusk, Regimin, Sońsk, Ojrzeń, Opinogóra Górna,  Stupsk, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Dzierzgowo zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie animacyjne, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 12:00 – 15:00 w  oranżerii
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna.

W programie:

– przedstawienie zakresu działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

– omówienie możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji;

– przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji;

– wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników spotkania;

– zbadanie zapotrzebowania na usługi doradcze z zakresu księgowości, prawa, promocji
i inne działania, które będą mogły być realizowane przy wsparciu MOWES lub LGD „Północne Mazowsze” w ramach przyszłej inicjatywy LEADER.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia:

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo (z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji) na adres a.kienik@polnocnemazowsze.pl, lub telefonicznie pod nr 23 671 12 02. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 kwietnia 2023r. do godz. 15:00.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie po jednej osobie z organizacji.

 

Do pobrania zaproszenie >>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji