Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w Lekowie (gmina Regimin) przy budynku Klubu Seniora odbyła się uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego zorganizowana przez Gminę Regimin oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Obwodu Ciechanów. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława BM w Lekowie, następnie odbył się przemarsz na miejsce uroczystości, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie miejsca pamięci oraz przedstawiony został zarys historyczny przybliżający postać Adama Rzewuskiego.  Za część artystyczną wydarzenia odpowiedzialni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Regiminie. Na zakończenie uroczystości swoje okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście.

Miejsce pamięci odnowiono w ramach projektu pn. „Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin” – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Poniżej zamieszczamy fotorelację!

Zdjęcia archiwum Urzędu Gminy Regimin

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji