„Generacja 6.0”

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców, na terenie Polski.

Fundacja BGK w ramach programu dofinansuje 30 projektów na działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy finansowe, kursy językowe, warsztaty tematyczne (np. krawieckie), grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Fundacja BGK chce przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto celem Fundacji BGK jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów oraz rozwój zainteresowań kulturalnych.


Kto może wziąć udział?

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, miasto, powiat),
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury.


Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 6 000,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne.


W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.

 
Macie pomysł na fajne zajęcia dla osób powyżej 60. roku życia? Mieszkacie w małych gminach (do 25.tys. mieszkańców)? Jeśli tak, to zapraszamy do składania wniosków! Macie czas do 14 lipca.
Szczegóły znajdziecie tutaj: https://bit.ly/3N1UImd
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji