Taniec i śpiewy ludowe w Karniewie – grant powierzony Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „KARNIEWIACY”

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji, Regionalny Zespół Ludowy „KARNIEWIACY” zrealizował warsztaty taneczne oraz zajęcia wokalne, których celem była aktywna integracja uczestników, osób 50+ oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Karniewo.

W ramach grantu zostały zrealizowane warsztaty taneczne oraz wokalne podczas których uczestnicy poznali polskie tańce narodowe oraz wybrane tańce ludowe Północnego Mazowsza, a także piosenki i przyśpiewki ludowe. Zwieńczeniem grantu było uroczyste spotkanie integracyjne, które odbyło się w 29 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Karniewie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości oraz krótkim podsumowaniem działań projektowych. Następnie „KARNIEWIACY” zaprezentowali umiejętności taneczne i wokalne nabyte podczas warsztatów.

Zdjęcia: FB Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji