eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Taniec i śpiewy ludowe w Karniewie – grant powierzony Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „KARNIEWIACY”

Taniec i śpiewy ludowe w Karniewie – grant powierzony Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „KARNIEWIACY”

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji, Regionalny Zespół Ludowy „KARNIEWIACY” zrealizował warsztaty taneczne oraz zajęcia wokalne, których celem była aktywna integracja uczestników, osób 50+ oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Karniewo.

W ramach grantu zostały zrealizowane warsztaty taneczne oraz wokalne podczas których uczestnicy poznali polskie tańce narodowe oraz wybrane tańce ludowe Północnego Mazowsza, a także piosenki i przyśpiewki ludowe. Zwieńczeniem grantu było uroczyste spotkanie integracyjne, które odbyło się w 29 kwietnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Karniewie. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości oraz krótkim podsumowaniem działań projektowych. Następnie „KARNIEWIACY” zaprezentowali umiejętności taneczne i wokalne nabyte podczas warsztatów.

Zdjęcia: FB Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie