Szkolenie z Biznesplanu na epik24.pl

Na epik24.pl w ramach bloku C „Wypełnianie biznesplanu” dostępny jest pierwszy kurs szkoleniowy poświęcony wypełnianiu formularza biznesplanu dla operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

 

Kurs obejmuje części biznesplanu dotyczące:

  • wnioskodawcy, jego doświadczenia i przygotowania do realizowania operacji
  • zasobów, które będą wykorzystywane w realizowaniu operacji
  • celów pośrednich i końcowych operacji
  • zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży
  • wyjściowej sytuacji ekonomicznej
  • przedmiotu i zakresu planowanej operacji

Kolejne kursy w ramach tego bloku szkoleniowego ukażą się w maju i czerwcu 2019 r.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu!

Epik24.pl >>>>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji