Szkolenie z biznesplanu dla wnioskodawców!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (20.01.2020 – 18.02.2020) zapraszamy na bezpłatny warsztat z przygotowania biznesplanu pt. „Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona”.

Szkolenie odbędzie się w biurze LGD „Północne Mazowsze” (Zielona 24, 06-408 Krasne)    w dn. 13 stycznia 2020 r.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 10 stycznia 2020 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji