eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny – Wieczfnia Kościelna

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny – Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 października 2019 roku w Wieczfni Kościelnej odbyło się szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny. Spotkanie było zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna.
Po uroczystym otwarciu spotkania i powitaniu uczestników przez Pana Mariusza Gębala – Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna oraz Panią Prezes Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wygłosił interesujący wykład pt. Produkt lokalny i tradycyjny, wprowadzenie produktu  na Listę Produktów Tradycyjnych. Prelekcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Po przerwie obiadowej, w drugiej części spotkania uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać Pani Elżbiety Sieczka z Pracowni Rozwoju Inkubator, tematem wykładu była – JOLUSINA ŚLIWKA KANDYZOWANA. Dodatkową atrakcją dla wszystkich obecnych była możliwość degustacji śliwki kandyzowanej. Uczestnicy otrzymali przepis kulinarny, jak przygotować taki produkt. Na zakończenie był czas na dyskusję i pytania do prelegentów, którzy wykazali się ogromną wiedzą i doświadczeniem.