Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Jak zarejestrować produkt tradycyjny – Opinogóra Górna

W dniu 15 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej odbyło się szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Jak zarejestrować produkt tradycyjny. Spotkanie było zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna. Po uroczystym otwarciu spotkania i powitaniu uczestników przez Pana Piotra Czyżyk – Wójta Gminy Opinogóra Górna oraz Panią Prezes Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wygłosił interesujący wykład dotyczący zagadnień związanych z identyfikacją produktów, z możliwością i sposobem wprowadzenia ich na Listę Produktów Tradycyjnych. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Po przerwie obiadowej, w drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach praktycznych dotyczących wprowadzenia produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Na zakończenie był czas na dyskusję i pytania do prelegenta.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji