Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Szydłowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójt Gminy Szydłowo w dniu 29 listopada 2019 roku w Szydłowie zorganizowali szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie. Po uroczystym otwarciu spotkania i powitaniu uczestników przez Pana Wiesława Boczkowskiego – Wójta Gminy Szydłowo oraz Pana Bartosza Jakóbiak – Koordynatora ds. Wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Pan Krzysztof Zaniewski z UMWM wprowadził uczestników w tematykę warsztatów serowarskich. Wszystkie spotkania w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych  z udziałem Pana Krzysztofa Zaniewskiego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, tak było również w Szydłowie. Następnie Pan Krzysztof Jaworski – żuławski serowar przedstawił wykład pt. „Dobre praktyki mleczarskie w produkcji zagrodowej”. Po części teoretycznej, dużą atrakcją dla uczestników szkolenia był udział w warsztatach praktycznych – Produkcja Serów Podpuszczkowych. Pod okiem żuławskiego serowara, wszyscy chętni mieli możliwość samodzielnego zrobienia sera.  Na zakończenie szkolenia był czas na degustację wyrobów, które powstały na warsztatach oraz dyskusję i pytania do prelegentów.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji