eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Szydłowo

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Szydłowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójt Gminy Szydłowo w dniu 29 listopada 2019 roku w Szydłowie zorganizowali szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie. Po uroczystym otwarciu spotkania i powitaniu uczestników przez Pana Wiesława Boczkowskiego – Wójta Gminy Szydłowo oraz Pana Bartosza Jakóbiak – Koordynatora ds. Wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Pan Krzysztof Zaniewski z UMWM wprowadził uczestników w tematykę warsztatów serowarskich. Wszystkie spotkania w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych  z udziałem Pana Krzysztofa Zaniewskiego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, tak było również w Szydłowie. Następnie Pan Krzysztof Jaworski – żuławski serowar przedstawił wykład pt. „Dobre praktyki mleczarskie w produkcji zagrodowej”. Po części teoretycznej, dużą atrakcją dla uczestników szkolenia był udział w warsztatach praktycznych – Produkcja Serów Podpuszczkowych. Pod okiem żuławskiego serowara, wszyscy chętni mieli możliwość samodzielnego zrobienia sera.  Na zakończenie szkolenia był czas na degustację wyrobów, które powstały na warsztatach oraz dyskusję i pytania do prelegentów.