eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Pawłowo i Krasne

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Pawłowo i Krasne

W dniach 27 i 28 stycznia 2020 roku w Pawłowie oraz Krasnem odbyły się szkolenia w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie. Wydarzenia zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz odpowiednio – Panią Wójt Mariolę Kołakowską (gm. Regimin) oraz Pana Wójta Michała Szczepańskiego (gm. Krasne). Osobą reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego był Pan Krzysztof Zaniewski, który wprowadził słuchaczy w tematykę warsztatów serowarskich. Następnie Pan Krzysztof Jaworski – żuławski serowar przedstawił wykład pt. „Dobre praktyki mleczarskie w produkcji zagrodowej”. Po części teoretycznej, dużą atrakcją dla uczestników szkolenia był udział w warsztatach praktycznych – Produkcja Serów Podpuszczkowych. Pod okiem serowara, wszyscy chętni mieli możliwość samodzielnego zrobienia sera.  Na zakończenie szkolenia był czas na degustację wyrobów, które powstały na warsztatach oraz dyskusję i pytania do prelegentów.

Fotogaleria