Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie – Pawłowo i Krasne

W dniach 27 i 28 stycznia 2020 roku w Pawłowie oraz Krasnem odbyły się szkolenia w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Dobre Praktyki Serowarskie. Wydarzenia zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz odpowiednio – Panią Wójt Mariolę Kołakowską (gm. Regimin) oraz Pana Wójta Michała Szczepańskiego (gm. Krasne). Osobą reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego był Pan Krzysztof Zaniewski, który wprowadził słuchaczy w tematykę warsztatów serowarskich. Następnie Pan Krzysztof Jaworski – żuławski serowar przedstawił wykład pt. „Dobre praktyki mleczarskie w produkcji zagrodowej”. Po części teoretycznej, dużą atrakcją dla uczestników szkolenia był udział w warsztatach praktycznych – Produkcja Serów Podpuszczkowych. Pod okiem serowara, wszyscy chętni mieli możliwość samodzielnego zrobienia sera.  Na zakończenie szkolenia był czas na degustację wyrobów, które powstały na warsztatach oraz dyskusję i pytania do prelegentów.

Fotogaleria

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji