eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia z Biznesplanu dla wnioskodawców!

Szkolenia z Biznesplanu dla wnioskodawców!

Zainteresowanych wnioskodawców zapraszamy na bezpłatne warsztaty z przygotowania Biznesplanu pt. „Jak udowodnić, iż operacja jest ekonomicznie uzasadniona”.

Szkolenia odbędą się w biurze LGD „Północne Mazowsze” (Zielona 24, 06-408 Krasne), w dwóch terminach.

18.06.2019 r. (wtorek) – warsztat obejmuje szkolenie z zakresu BP na premię,

19.06.2019 r. (środa) – warsztat obejmuje szkolenie z zakresu BP na premię i rozwój działalności gospodarczej.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 14 czerwca 2019.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

Zapraszamy!

Program warsztatów z BP 18-19.06.2019 >>>