Szkolenia w związku z naborem wniosków związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 23 lipca 2018 r. – premie (podejmowanie działalności gospodarczej) i 24 lipca 2018 r. –  rozwój działalności gospodarczej.  25 lipca 2018 r. – warsztaty z przygotowania biznesplanu.

Szczegółowe informacje o godzinach, formie zgłoszenia uczestnictwa i miejscu szkolenia w załącznikach.

Szkolenie 23.07.2018 r. więcej>>>>

Szkolenie 24.07.2018 r. więcej>>>>

Warsztaty 25.07.2018 r. więcej>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji