Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze''realizuje projekt  pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS".
Zapraszamy do korzystania ze szkoleń!

Na platformie edukacyjnej ekoleader.pl uruchomiony został dziesiąty spośród cyklu kursów tematycznych poświęconych możliwościom włączania aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Tym samym dostępne będą już wszystkie kursy przewidziane programem szkoleń w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS". Wszystkie kursy dostępne są nieodpłatnie, a ich tematyka jest następująca:

  1. Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS
  2. Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy
  3. Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność
  4. Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej
  5. Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji
  6. Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie
  7. Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa
  8. Turystyka, ekologia, klimat
  9. Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi
  10. Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji.

Kursy pogrupowane są po dwa w ramach pięciu bloków szkoleniowych. Szczegółowa tematyka szkoleń oraz regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie ekoleader.pl Aby przystąpić do szkoleń należy się tam zarejestrować.

Testy online

Zakończeniem szkolenia są testy. Każdy z uczestników ma możliwość zaliczyć szkolenia i uzyskać zaświadczenie.

Konkurs EkoLeader

Równolegle do szkoleń trwa Konkurs dobrych praktyk „Eko-Leader LGD” przeznaczony dla lokalnych grup działania, które mogą i chciałyby pochwalić się realizacją operacji, wyróżniającej się pod względem ekologicznym lub klimatycznym.  W konkursie powiedziano nagrody. Serdecznie zapraszamy!

Dobre praktyki mogą być zgłaszane do końca września br. Regulamin konkursu, szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest  po zarejestrowaniu i  znajduje się na stronie www.ekoleader.pl.

Po wyborze laureatów Konkursu, przewidzianym w końcu października br., zostaną zorganizowane wizyty studyjne do laureatów celem opisania nagrodzonych praktyk.

Zapraszamy!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji