eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia dla wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

Szkolenia dla wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z naborem wniosków (24.10.2022 – 21.11.2022) zapraszamy na bezpłatne szkolenia (7, 8 i 14 listopada) dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego – do godz. 14:00 w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Możliwe uczestnictwo tylko w jednym szkoleniu.

Jednocześnie przypominamy o szkoleniach na epik24.pl.

Szkolenia odbędą się w grupach 20 osobowych.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>