Szkolenia dla wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z naborem wniosków (24.10.2022 – 21.11.2022) zapraszamy na bezpłatne szkolenia (7, 8 i 14 listopada) dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających otworzyć działalność gospodarczą.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00). O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego – do godz. 14:00 w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Możliwe uczestnictwo tylko w jednym szkoleniu.

Jednocześnie przypominamy o szkoleniach na epik24.pl.

Szkolenia odbędą się w grupach 20 osobowych.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji