Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (06.09.2021 – 04.10.2021r.) zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających podejmować działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się w Domu parafialno-ludowym (budynek naprzeciwko biura LGD) Zielona 19, 06-408 Krasne w dniach 24, 25 sierpnia 2021 r.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 23 sierpnia 2021 r.

Szkolenia odbędą się w grupach 20 osobowych. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.

Zapraszamy!

Program szkolenia(pdf) >>>

Ulotka – informacja o naborze(pdf) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji