Stowarzyszenie ,,Pora na Seniora” zintegrowało seniorów i osoby niepełnosprawne.

W ramach operacji pt. ,,Zorganizowanie imprezy integracyjnej z promocją zdrowego odżywiania dla mieszkańców gminy Opinogóra Górna, tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych”  Stowarzyszenie zintegrowało lokalnych seniorów i osoby niepełnosprawne.

Stowarzyszenie ,,Pora na Seniora” w Opinogórze Górnej zorganizowało imprezę integracyjną z promocją zdrowego odżywiania dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Operacja realizowana była w ramach projektu grantowego  pt. ,,Nasze pomysły – wspólne działania’’ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W ramach projektu zorganizowano konkurs kulinarny potraw bezmięsnych, w którym wzięło udział 21 uczestników. Potrawy wyglądały bardzo efektownie i smakowały wyśmienicie. Podczas imprezy odbyła się także zabawa taneczna i poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych licznie uczestników i zaproszonych gości, w tym także pracowników Lokalnej Grupy Działania.

Zdjęcia: Anna Kienik

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji