Spotkanie partnerskich LGD z Polski i Litwy pn. „Poznajmy się”

W dniu 30 maja 2023 roku, w Gościńcu IWA w Przasnyszu, odbyło się spotkanie partnerskich LGD z Polski i Litwy pn. „Poznajmy się”, realizowane w ramach projektu współpracy „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”. Spotkanie rozpoczęło się od warsztatu dot. konfederacji barskiej dla przedstawicieli muzeów. Następnie litewska delegacja zapoznała się z dobrymi praktykami we wdrażaniu LSR i udała się do beneficjentów z obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Pierwszym miejscem, które odwiedziła delegacja litewska była Izba Regionalna „OFICYNA” w Karniewie, którą stworzyła grupa pasjonatów historii. Pan Jan Mordwiński – Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Mocium Panie w Łukowie i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Karniewie wprowadził uczestników spotkania w tematykę powstania „OFICYNY”, następnie Pani Barbara Elżbieta Kuczyńska – Wiceprezes Zarządu tej Fundacji opowiedziała, jak powstała książka „Historia ze wspomnień utkana…”, która jest udokumentowaniem dziedzictwa kulturowego mieszkańców gminy Karniewo. Pan Marian Kozicki – Członek Zarządu, oprowadził zebranych po „OFICYNIE” i zaprezentował eksponaty, które pochodzą z okresu międzywojennego, oraz sprzed I Wojny Światowej. W większości były to przedmioty z życia codziennego na wsi. Kolejnym odwiedzonym miejscem, był Zakład Produkcyjno Usługowy „Sekret Smaku” w Łukowie. Pani Joanna Gronowska – właścicielka zakładu opowiedziała o rodzinnej firmie, oprowadziła uczestników po swojej firmie, przedstawiła informacje o zrealizowanym projekcie w ramach wdrażania LSR. Uczestnicy mieli możliwość degustacji pierogów z truskawkami oraz babki ziemniaczanej. Po powrocie do Przasnysza Bartosz Jakóbiak – Koordynator projektu przedstawił uczestnikom spotkania informacje o projekcie. Po prezentacji wystąpił zespół Varpėna z Litwy. W spotkaniu oprócz gości z Litwy, uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu współpracy, oraz Wójtowie z gmin z obszaru LGD.

Drugi dzień wizyty litewskiej delegacji w ramach projektu współpracy „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski” rozpoczął się od spotkania zespołów roboczych ds. gier, publikacji, szlaków i questów. Barbara Kazior – Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, która opowiedziała o questach i o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem questów na obszarze naszych gmin. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Muzeum Historycznego w Przasnyszu, gdzie Pani dyrektor Agnieszka Brykner powitała delegatów. Pracownicy muzeum – Monika Miłoszewska i Bartosz Drejerski oprowadzili uczestników wizyty studyjnej po wystawach. Kolejnym odwiedzonym miejscem było Krasne. Ks. Krzysztof Kujawa – proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Krasnem zapoznał gości z historią kościoła. Natomiast po Muzeum Rodu Krasińskich oprowadził Dariusz Załuski. Na zakończenie wizyty w Krasnem do urzędu gminy zaprosił gości Wójt Michał Szczepański na mały poczęstunek. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, spotkanie z Piotrem Czyżykiem Wójtem Gminy Opinogóra Górna. Historię Zygmunta Krasińskiego i jego rodziny przybliżyli pracownicy muzeum – Aldona Łyszkowska, Wojciech Górczyk i Sebastian Smoliński.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Uczestnikom wydarzenia za zaangażowanie w organizację spotkania!

Anna Kienik
Prezes Zarządu
Personel Projektu Współpracy

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji