Spotkanie dla przedsiębiorców o dofinansowaniach UE

W dniu 14 maja odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami obszaru LGD „Północne Mazowsze”.  Pan Mateusz Szulc Główny Ekspert ds. wsparcia sprzedaży instrumentów UE  w  Banku Gospodarstwa Krajowego opowiadał o konkursie kredytu ekologicznego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Pan Paweł Cieśliński i Pan Artur Grudek Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie opowiedzieli o możliwościach pozyskiwania Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców. Anna Kienik Prezes Zarządu w krótkim wystąpieniu poinformowała o działaniach LGD i planowanych naborach wniosków dla przedsiębiorców realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które prawdopodobnie będą możliwe do ogłoszenia pod koniec roku.

To było już nasze kolejne spotkanie organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Przasnyszu. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Sobiesiak i jej Współpracownikom.

Fotografie: Anna Kienik i Michał Mocek

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji