„Razem – dzień dziecka, dniem rodziny”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu Sławogórzanki

Stowarzyszenie Sławogórzanki w ramach projektu „RAZEM- dzień dziecka, dniem rodziny” zorganizowało w dniu 16 czerwca 2018 r. otwarte spotkanie integracyjne dla wszystkich grup społecznych z obszaru LGD.

Przedsięwzięcie odbyło się w miejscowości Nowa Sławogóra w gminie Szydłowo. Jego uczestnicy w ramach wydarzenia wspólnie się bawili oraz wykonywali prace techniczne związane ze środowiskiem oraz regionem. Całość programu odbywała się pod okiem animatora oraz instruktora, przy wsparciu których uczestnicy mogli skorzystać z okazji do integracji międzypokoleniowej oraz korzystali z wielu atrakcji takich jak dmuchane zjeżdżalnie czy wata cukrowa.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji