„Przez historię do integracji” – grant zrealizowany przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji, Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zrealizowało w kwietniu 2022 r. projekt pt. „Przez historię do integracji”.

Wstępem do realizacji zadania było przeprowadzenie wykładu historycznego, który odbył się 24 kwietnia 2022 r. w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych. Tematem wykładu było poznanie historii czernickiej okolicy, a zaprezentowany został przez dr Piotra Kaszubowskiego. Zwieńczeniem  grantu był wyjazd dla seniorów oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Czernice Borowe do Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie oraz Pałacu Krasińskich w Opinogórze. Wyjazd był zorganizowany w dniu 29 kwietnia 2022 r. Przewodnicy podczas oprowadzania opowiadali o wymienionych zabytkach, przybliżyli uczestnikom historię najbliższej okolicy.

Celem projektu było m.in. poznanie własnej historii, integracja uczestników, oraz zachęcenie do poznawania własnej okolicy.

Zdjęcia: FB Gminy Czernice Borowe

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji