eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Przewodnik dla turystów efektem projektu grantowego ,,Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły – wspólne działania” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizowało zajęcia, podczas których uczniowie uczyli się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznawali najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zapoznawali się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych. Uczestnicy projektu praktycznie poznali techniki filmowania i tworzenia filmów, samodzielnie też pisali scenariusze filmowe. Efektem końcowym działania jest stworzony przez uczestników film do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Film >>>