Przewodnik dla turystów efektem projektu grantowego ,,Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły – wspólne działania” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizowało zajęcia, podczas których uczniowie uczyli się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznawali najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zapoznawali się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych. Uczestnicy projektu praktycznie poznali techniki filmowania i tworzenia filmów, samodzielnie też pisali scenariusze filmowe. Efektem końcowym działania jest stworzony przez uczestników film do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Film >>>

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji