Projekty grantowe Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA realizuje 3 granty w ramach projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego oraz przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji.

W ramach trwającego projektu pn. „Koncert promujący działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dzierzgowo” odbyły się już 18 godziny z zaplanowanych 30 godzin warsztatów. Dzieci i młodzież z terenu gminy Dzierzgowo na warsztatach uczy się gry na instrumentach muzycznych, podnosi swoje umiejętności wykonawcze i poznaje nowe utwory. W trakcie tych zajęć uczestnicy uczyli się trzech utworów muzycznych.  Są to pieśni wojskowe i patriotyczne w opracowaniu instrumentalnym na Orkiestrę Dętą pt. „Bywaj dziewczę zdrowe” oraz „Hej, hej, Ułani”, a także „Marsz szkolny”.

W trakcie realizacji jest także drugi projekt Stowarzyszenia pn. „Seniorzy – Dzieciom”. W ramach cyklu warsztatów grupa seniorów przekazuje swoje doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykonywania ozdób bożonarodzeniowych grupie młodzieży. Wykonane prace zostaną wystawione w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową i stroik. Świąteczne ozdoby wykorzystane zostaną także do ubrania choinek w Szkole Podstawowej i Stowarzyszeniu.

Podczas warsztatu dzieci i młodzież zdobywali także wiedzę o poprawnej segregacji śmieci oraz recyklingu odpadów, jako jedną z form ochrony środowiska naturalnego.

Trzeci grant Stowarzyszenia pn. „Taneczna pasja!” realizowany będzie od stycznia 2022 r.

Fotorelacja:  „Koncert promujący działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dzierzgowie”

Fotorelacja: „Seniorzy-Dzieciom”

Zdjęcia: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji