eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekty grantowe Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA

Projekty grantowe Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA realizuje 3 granty w ramach projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego oraz przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji.

W ramach trwającego projektu pn. „Koncert promujący działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dzierzgowo” odbyły się już 18 godziny z zaplanowanych 30 godzin warsztatów. Dzieci i młodzież z terenu gminy Dzierzgowo na warsztatach uczy się gry na instrumentach muzycznych, podnosi swoje umiejętności wykonawcze i poznaje nowe utwory. W trakcie tych zajęć uczestnicy uczyli się trzech utworów muzycznych.  Są to pieśni wojskowe i patriotyczne w opracowaniu instrumentalnym na Orkiestrę Dętą pt. „Bywaj dziewczę zdrowe” oraz „Hej, hej, Ułani”, a także „Marsz szkolny”.

W trakcie realizacji jest także drugi projekt Stowarzyszenia pn. „Seniorzy – Dzieciom”. W ramach cyklu warsztatów grupa seniorów przekazuje swoje doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykonywania ozdób bożonarodzeniowych grupie młodzieży. Wykonane prace zostaną wystawione w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową i stroik. Świąteczne ozdoby wykorzystane zostaną także do ubrania choinek w Szkole Podstawowej i Stowarzyszeniu.

Podczas warsztatu dzieci i młodzież zdobywali także wiedzę o poprawnej segregacji śmieci oraz recyklingu odpadów, jako jedną z form ochrony środowiska naturalnego.

Trzeci grant Stowarzyszenia pn. „Taneczna pasja!” realizowany będzie od stycznia 2022 r.

Fotorelacja:  „Koncert promujący działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dzierzgowie”

Fotorelacja: „Seniorzy-Dzieciom”

Zdjęcia: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ARKA