Projekty grantowe Fundacji Cherub z Przasnysza

Fundacja Cherub realizuje 4 przedsięwzięcia  w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 Projekt „Kim jestem kim będę – ocena zdolności i kompetencji dziecka” realizowany był od 22 grudnia 2017 r. i został zakończony w marcu 2018 r. Jego celem było sporządzenie pełnej analizy zdolności jakie posiada konkretne dziecko oraz wyodrębnienie sfer rozwojowych, które wymagają wsparcia. Projekt miał specyficzny charakter i realizowany był na zasadzie  indywidualnych spotkań z uczestnikami.

Kolejne trzy projekty:

  • „Zabawy z muzyką – zajęcia umuzykalniające” na których dzieci poznają instrumenty muzyczne, śpiewają, tańczą i grają;
  • „Ekologiczne, proste, kolorowe, pachnące zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki” których celem jest polisensoryczne stymulowanie zmysłów poprzez strukturę, barwę, zapach. Dzieci na zajęciach  korzystają z materiałów spożywczych takich jak: mleko, barwniki spożywcze, mąka, olej, olejki zapachowe itp, oraz plastycznych takich jak: piasek kinetyczny, masy rzeźbiarskie, farby do malowania palcami itp.;
  • „Bądź jak inni” – terapia zaburzeń autystycznych zajęcia specjalistyczne, których celem jest stymulowanie zaburzonych sfer rozwojowych dzieci;

realizowane są od 8 stycznia  i kończą się w czerwcu 2018 r.

 

Fotorelacja

Zdjęcia wykonała: R. Żmijewska, A. Bober

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji