Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z dwoma Lokalnymi Grupami Działania z Litwy: Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”, w  ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2022 roku.

W ramach projektu zostaną opracowane dwie gry edukacyjne: karciana oraz wielkoformatowa powiązane z tematyką projektu oraz 17 questów po jednym w każdej gminie z obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Dodatkowo przedsięwzięcie przewiduje zakup 17 kurtyn wodnych, które będą nieodpłatnie wypożyczane instytucjom, organizacjom z obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Odbędą się wyjazdy studyjne po obszarach partnerskich LGD na Litwę oraz do Polski. Zwieńczeniem zadania będzie konferencja podsumowująca projekt na Litwie. Projekt współpracy wg aktualnego harmonogramu zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2024 roku.

W tej chwili opracowano logo projektu, które zostaje zamieszczone poniżej:

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji