eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z dwoma Lokalnymi Grupami Działania z Litwy: Jonavos rajono savivaldybės Vietos Veiklos Grupė oraz Jonavos miesto Vietos Veiklos Grupė rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”, w  ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dniu 3 listopada 2022 roku.

W ramach projektu zostaną opracowane dwie gry edukacyjne: karciana oraz wielkoformatowa powiązane z tematyką projektu oraz 17 questów po jednym w każdej gminie z obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Dodatkowo przedsięwzięcie przewiduje zakup 17 kurtyn wodnych, które będą nieodpłatnie wypożyczane instytucjom, organizacjom z obszaru LGD „Północne Mazowsze”. Odbędą się wyjazdy studyjne po obszarach partnerskich LGD na Litwę oraz do Polski. Zwieńczeniem zadania będzie konferencja podsumowująca projekt na Litwie. Projekt współpracy wg aktualnego harmonogramu zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2024 roku.

W tej chwili opracowano logo projektu, które zostaje zamieszczone poniżej: